یوگا و حرکت درمانی

20,000 تومان

یوگا یک برنامه  تمرینی آگاهی، تمرکز و هماهنگی محور است یک برنامه کامل برای خلوت کردن با خود واقعی برای ارتباط گیری با قسمت نهان وجود خویش برای دستیابی به شادی و آرامش و پذیرش بیشتر و بهتر .مهمترین اصل در تمرینات هاتا یوگا رسیدن به آرامش، تمرکز بیشتر و هماهنگی است آنچه می تواند انجام تمرینات آسانا و پرانایاما یا همان حرکات آگاهی و تنفس آگاهی را موثرتر و انرژی بخش تر کند نوع ترکیب بندی و انجام حرکات و نوع تنفس می باشد در تمام دنیا افراد بسیاری تعداد مشخصی تمرینات یوگا را انجام می دهند اما باید دید کدام ترکیب بندی و جمله بندی حرکتی تنفسی ما را بیشتر به سمت آرامش تمرکز قدرت و قدرتمندی بیشتر و تعادل جسمی و ذهنی و روحی صبح سوق می دهد. شاید این مثال خوبی باشد که همه افراد میتوانند با ریختن آب جوش بر روی قهوه  نوشیدنی قهوه درست کنند اما زمانبندی و میزان ترکیب و زمان ترکیب، محصولی کاملاً متفاوت ایجاد خواهد کرد .