تکمیل تنفس چرخشی
در این ویدئو هماهنگی و مراقبه و زمانبندی را در تنفس چرخشی آموزش می‌بینیم.
پخش ویدیو