آموزش تنفس چرخشی

در این ویدئو با یکی از مهمترین و زیباترین تکنیک‌های تنفسی آشنا میشوید. این تنفس در آینده برای ادامه تمرینات مراقبه ای توسط من بسیار کارایی دارد.

پخش ویدیو