آموزش تنفس شکمی یا دیافراگمی

در این ویدئو شما با تنفس شکمی بخوبی آشنا میشوید تا در آینده در مراقبه یا تمرینات بدنی یا ذهنی پیچیده آنرا بکار گیرید.

پخش ویدیو